Бетке өтүү

Антибиотики

Ципрамед

Ципрамед

Системалык түрдө колдонуу үчүн антибактериялык каражат

Амоклавин - АМТ , 400 мг

Амоклавин - АМТ , 400 мг

амоксициллин 400мг, клавулан кислотасы 57мг, суспензия

Амоклавин - АМТ , 200 мг

Амоклавин - АМТ , 200 мг

амоксициллин 200мг, клавулан кислотасы 28мг, суспензия

Амоклавин - АМТ

Амоклавин - АМТ

Амоксациллин 875 мг, Клавулановая кислота 125 мг, таблеткалар

Цефакс, 125мг/5 мл

Цефакс, 125мг/5 мл

Цефуроксим, суспензияны даярдоо үчүн гранулалар 125мг/5 мл.

Девасид - АМТ

Девасид - АМТ

Натрий сульбактам 500мг, натрий ампициллин 1000мг

Децефин-АМТ 1 г

Децефин-АМТ 1 г

Цефтриаксон