Бетке өтүү

Препараты для лечения заболеваний ЖКТ

ГАСТ-3

ГАСТ-3

Ашказан жана он эки эли ичегинин жара оорусун дарылоо үчүн каражат

Лансомед

Лансомед

Спазмастоп

Спазмастоп

Ичегинин функционалдык бузулууларын дарылоо үчүн каражат

Амоклавин - АМТ

Амоклавин - АМТ

Амоксациллин 875 мг, Клавулановая кислота 125 мг, таблеткалар

Лактамед®

Лактамед®

Энтеросгель® паста для приема внутрь, 22,5 г

Энтеросгель® паста для приема внутрь, 22,5 г

Энтеросорбтоочу каражат

Микразим® 10 000 ЕД

Микразим® 10 000 ЕД

Тамак сиңирүү жолу жана зат алмашууга таасир берүүчү дарылар

Микразим® 25 000 ЕД

Микразим® 25 000 ЕД

Тамак сиңирүү жолу жана зат алмашууга таасир берүүчү дарылар

Фильтрум®

Фильтрум®

гидролиздик лигнин (100 % затка эсептегенде) – 400,00 мг

Лактофильтрум®

Лактофильтрум®

Энтеросгель® паста для приема внутрь, 225 г

Энтеросгель® паста для приема внутрь, 225 г

Энтеросорбтоочу каражат